Főoldal Referenciáink Egyéb Létesítmények

Képekben

01_Balhaz_01.jpg
02_Balhaz_02.jpg
03_Balhaz_03.jpg
06_Ersekhalma_tajhaz.jpg
07_Fotliget_nyugdijasotthon.jpg
08_Szolnok_fürdö.jpg
10_Szolnok_parkerdo.jpg

Egyéb létesítmények

KŐSZEG – BÁLHÁZ KERTJE ÉS UDVARA
2005-2006, műemlék, engedélyezési és kiviteli terv
megbízó: BÁLHÁZ Kft., MATT-INVEST Kft.
generáltervező: Kruppa Építésziroda Kft.

A régi városmagot körülölelő, jelenleg kizárólag közlekedési funkciójú terület újrafogalmazása volt a feladat. Az átmenőforgalom csökkentésével és a parkolási rendszer átszervezésével alapvetően gyalogos jellegűvé sikerült átalakítani ezt az értékes területet, amely így emberi és kisvárosi léptékű, a történelmi és építészeti hagyományokhoz illeszkedő sétánnyá, térré, illetve turisztikai látványossággá tud válni.

A kert az megrendelői igény szerint az eredeti, vendéglátói funkcióját tartja meg, csak a kor elvárásainak megfelelően. Az épületben helyet kapó étterem kerthelyiségeként jelentősen átalakul. A burkolatok két tengelyre szerveződnek, a főtengely a Schneller utcára merőleges, a rövidebbik pedig az épületen átfutó közlekedési tengely meghosszabbítása. Ennek végében lépcsős feljutással a Várkörre nyitottuk a kert új kijáratát. A kijárat a meglévő boltozatos kialakítású kerítés két elemének megbontásával létesül. A meglévő bejáratnál a régi kapu helyreállításával tesszük zárhatóvá a területet, az új bejárat lezárása pedig a meglévő kapu mintájára készül el.

A szabadtéri, terepből kiemelt, faburkolatú színpad a Lombai torony tövében létesül, mind a toronytól, mind pedig az épülethomlokzattól széles növénysávval lehatárolva. A színpad részleges lefedése ponyvás szerkezettel megoldott.

A grill terasz az épület kijárati tengelyétől DNy-ra épül, egy fellépővel kiemelten, szintén faburkolattal burkoltan. Az éttermi funkciót mobil söntés és mobil kerti grill biztosítja. A söntés a terasztól burkolati kerettel különül el.

A burkolati tengelyre ’tükrözve’ egy kb. azonos méretű másik faburkolatú ültetőtér helyezkedik el, amit a terméskő burkolatú járófelülettől kiemeléssel és egy kb. 1 m magas vasbeton fallal választunk le. A fal a leválasztás mellett még egy szerepet betölt: a burkolatok megvilágítása és a terület lefedését szolgáló oszlopok vannak beleépítve. A burkolati tengelyek találkozásánál egy faburkolatú tánctér kerül kialakításra.

Az épület ÉNy-i homlokzatával párhuzamosan, attól 2 m széles évelő növénysávval lehatárolva egy nyújtott téglalap alaprajzú vízfelület jelenik meg, amely a burkolati szintből ~30-50 cm-re kiemelkedik és 40 cm vízmélységgel rendelkezik. A szerkezet lehetővé teszi a későbbi üvegmozaikos lefedést, addig viszont egy réteg coulé kavics borítja az alját. Felületi megfogalmazása az egyéb alkalmazott falazatokhoz illeszkedik. A medence két pontján 1-1 épített 20 cm magas kubus emelkedik ki a vízfelületből, amelyekben szintén coulé kavicsszórás van.

A közparki funkció a telek ÉNy-i sarkában valósul majd meg, egy második ütem keretén belül. A kihelyezendő játszóeszközök megjelenésüket tekintve a kínálathoz mérten szoborszerűek lesznek, nem a klasszikus értelemben vett játszótéri eszközök. Mivel az eszközök finanszírozására az első ütemben nincs mód, ezért azok kiválasztása és beépítése későbbi feladat. A játszósarokra a rálátást egy épített ülőpadsor biztosítja, melynek ülőfelülete faburkolatú. Az ülőfelület egy kiemelt növényágyban folytatódik, a látszóbeton falszerkezet továbbfuttatásával.

Az U alakjú épület által közrefogott belső udvar a kerttel összehangolt kialakítású. A kertben alkalmazott terméskő burkolatok itt visszaköszönnek. A Schneller utcáról íves rámpa fut le, az utcafront középvonalában nagyvonalú lépcsősor visz az épület-bejárati szintre. Az ívek hajlásszögében növényágyak vannak, mint ahogy az utcával szemben fekvő homlokzat előtt is, elnyújtott téglalap alakban. A felhasznált burkolóanyag raszteres rendszerben kerül kirakásra. A létesülő udvarban nagy napernyő és asztalok kihelyezésére nyílik lehetőség.

ÉRSEKHALMA – TÁJHÁZ
2008, kertek, pályázati terv
megrendelő: Együtt Érsekhalmáért Egyesület

A fejlesztési elképzelésben érintett két szomszédos önkományzati telken egy paraszti díszkertet valósítunk meg. Az egykori kialakításnak megfelelően az utcáról gyalogosan egy kiskapun át a ház oldalában végigfutó, bontott fagyálló téglából készült burkolatra jutunk, amelyről az épület szobái és hátsó traktusa, valamint a kert is feltárul.

Egy másik, dupla szárnyú kapun át helyet hagyunk a 'szekeres' bejutásra. Ezen a gyeppel fedett területen kívül szinte az egész kert virágoskert. A régi szokásoknak és hagyományoknak megfelelő növények vegyes kiültetésével varázsoljuk elő a régi paraszti kert hangulatát. A szomszédos lakóingatlan felől virágos sövény ültetésével határoljuk le az udvart.

A hátsó telek nem a hagyományos módon csatlakozik az utcai telekhez, hanem L-alakban. A hátsó telekrészek általában gazdasági funkciót láttak el, konyhakerti növények, veteményes foglalt ott helyet.

Mivel a tájház bemutató funkciót kap és célja, hogy az ide látogatók a helyi használati tárgyakat, földművelő eszközöket, és az egykori életformát megismerjék, a kert kialakításával ezt kell segítenünk.A nyitott szín egy fedett területet biztosít a fentiek bemutatására, a gyepes területek pedig szabadtéri jelleggel teszi ugyanezt. Itt kerül elhelyezésre az erre a tájegységre jellemző kültéri kemence és a járgányos vízkiemelő, amely egy állatokkal meghajtott kút volt errefelé.

FÓTLIGET – NYUGDÍJASOTTHON
2004, intézménykertek, engedélyezési terv
megbízó: Fótliget Ingatlanhasznosító Kft.

A Fótliget lakópark területén található nyugdíjasotthon - ideális módon - a lakóparkon belül található közhasználatú park szomszédságában épült és várja az ideköltöző időskorúakat. A tervezett három épület három ütemben valósul meg, így a hozzájuk tartozó kertrészek is ütemezve kerülnek kialakításra.

Az épületegységenkénti fogadótér, az akadálymentes közlekedési rendszer kialakítása, valamint a lakóegységekhez kapcsolódó önálló kertrészek elkülönítése mellett egy nyugodt, szép környezetet biztosító kert létrehozása volt a cél. A meglévő faállomány megőrzésével a kert a kialakítás pillanatától egy jól használható, árnyas hely lesz az ottlakók számára.

SZOLNOK – VÁROSI STRAND
2006, intézmény, pályázat
generál: Kruppa Építésziroda Kft.

Területileg a pályázat kerttépítészetileg két részre bontható: feladatunk egyrészt a főbejárati rész kihangsúlyozása és az ahhoz csatlakozó meglévő vendéglő kerthelyiségének, valamint a wellness épületszárny intim belső kertjének igényes megfogalmazása, másrészt a fürdőépület kertjének, azaz a strand területének kialakítása.

A vendéglőhöz csatlakozó kerthelyiség a bejárati burkolat szerves folytatásaként lett megformálva. Az épületkomplexum kényelmes megközelítése, illetve a vendéglő terasza miatt leburkolt felületek ellensúlyozására a belső kert aktív zöldje szolgál. A burkolat és növényzet formai játéka összecseng. A strand területén a fürdőépület kertre nyíló, nagy üvegfelületei előtt napozóteraszt helyeztünk el. Ebbe ’nyúlik bele’ az épületből kikúszó élménymedence, és ehhez csatlakoznak a kinti medencék is.

A terület ÉNy-i csücskében helyeztük el az új kutat, aminek lehatárolásaként (is) szolgál a külső öltözősor és WC-épület tömege. Egy kinti büfét is elhelyeztünk a strand Ny-i telekhatárán, amihez kiülős rész is tartozik. Innen a sportpályák területére rálátás nyílik. Zuhanyzó-egység a kert több pontján létesül. Igyekeztünk az egyes funkciókat térben leválasztani és elegendő gyepes felületet hagyni a napozni vágyó strandolóknak is.

OROSHÁZA – BIOGÁZ ÜZEM
2005, ipari létesítmény, engedélyezési terv
megrendelő: Dunatec – Orosháza Bioenergetikai Kft.
generál: Kruppa Építésziroda Kft.
A tervezett biogáz üzem megépítése védő erdősáv létesítéséhez kötött. A biogáz üzem zárt rendszerű, működését szaghatások nem fogják kísérni.
Az uralkodó szélirány ÉK-i, vagyis Orosháza városa elméletileg egy esetleges üzemzavar esetén sincs kellemetlen szagoknak kitéve.
A növények telepítése az É-10 számú tervlapon látható rendszerben történik. Alapvetően három típusú telepítést ábrázoltunk:

1.) az utak mentén 8 méterenkénti útfásítást
2.) az ÉNy-Ny-DNy-i oldalakon védő növénysáv kialakítását
3.) a fennmaradó szabad területeken helyenként szoliterek ültetését.

Az esetlegesen (mégis) fellépő szaghatások kivédésére olyan többszintes növényállományt telepítünk a terület Orosháza felé eső részére, amely nagy imissziós rezisztenciájú (nagy megkötő-képességű), ellenálló fajokból áll. Olyan fajtákat választottunk, amelyek főként nagy tűrőképességűek és az adott élőhelyre jellemző, honos növények. A honos fajok kiegészülnek olyan exótákkal, amelyek különösen ajánlottak véderdő alkotó-elemként.
Fontos szempont volt, hogy a lombnélküli, téli időszakban is védő sávként tudjon funkcionálni a telepítés, ezért örökzöld fenyőt is terveztünk az állományba. A lomblevelű fajokat úgy választottuk, hogy köztük legyen gyorsan növő, hamar takarást biztosító fafaj éppúgy, mint lassabb növekedésű, de hosszú távon biztonsággal meghagyható fa.

Az országút és a telekhatár között lévő elhanyagolt terület felújítására is javaslatot tettünk. A tervezett növényállományt nem közvetlenül az épületek mellé terveztük, így a telepítés annak a kívánalomnak is megfelel, hogy a területen lévő ipari létesítmények néhány év múlva vizuális takarásban legyenek.
A telepítés lényege, hogy a középső, örökzöld ’magot’ két oldalról nagyra növő, hosszú életű fafajok kísérik. Ezt keretezi egy gyorsan növő (pionír) fajokból álló állomány, amelyet kisfák és bokrok zárnak. Az így kialakított többszintes állomány egy olyan összefüggő lombfelületet alkot, amely a kívánt szempontból a leghatékonyabb.

A sávok íves kialakításával a tájépítészet esztétikai követelményeinek igyekeztünk megfelelni.
A telepítés 17 m széles sávban valósul meg.
SZOLNOK – PARKERDŐ
2006, rekreációs, engedélyezési
megbízó: Fadoktor Kft.

Szolnok város szélén, a 200 ha-os Széchenyi Parkerdőben működik a NEFAG. Zrt. Szolnoki Erdészet Erdei Művelődési Háza, mely főként gyerekeknek biztosít programokat, erdei iskola formájában. A jellegzetes alföldi táj és a változatos élőhelyek (a Tisza és Zagyva folyókat kisérő puhafásligeterdők, magas ártéri keményfaligetek, ültetett erdők, erdősávok, facsoportok, puszták, legelők,agrárterületek) kiváló lehetőségeket biztosítanak az iskolás és óvodás korú gyerekekenek a természet személyes megtapasztalására, az erdővel és az erdész szakmával való közvetlen találkozásra.

Az erdei iskola az oktatáson túl a gyermekek és kísérőik pihenését, és kellemes időtöltését is biztosítani kívánta, így 12 stációs erdei tornapályát és játszóteret is megálmodott a területre, melynek engedélyezési terveit szállította cégünk.

SOMOGYSZOB – BIOGÁZ ÜZEM
2006, ipari létesítmény, engedélyezési terv
megrendelő: Dunatec – Orosháza Bioenergetikai Kft.
generál: Kruppa Építésziroda Kft.

A szabályozási terv a telek két oldalán (Ny és D) védő növénytelepítést ír elő. A növények telepítésekor alapvetően két típusú telepítést alkalmaztunk:
1.) a telek melletti utak mentén 6 méterenkénti útfásítást, amit az előírás szerint háromszintes növényállománnyá egészítünk ki
2.) a parkolónál 8 méterenkénti parkoló-fásítást
A telepítés idővel a területen lévő ipari létesítmények számára vizuális takarást nyújt.

A megközelítő utak felől 3 fajból alkotott fasor kíséri a telekhatárt, ami mellé közvetlenül cserjéket is beültetünk, a talajfelszínt pedig gyepesítük. A cserjeállomány sávjai 1,5 m-ként kísérik egymást. A kis tőtávolság a növényállomány maximális sűrűségének elérése miatt szükséges. A tervezett növényállomány nagy imissziós rezisztenciájú, ellenálló az adott élőhelyre jellemző, honos fajokból áll. Vannak köztük gyorsan növő, hamar takarást biztosító fafajok éppúgy, mint lassabb növekedésű, de hosszú távon biztonsággal meghagyható fa.

Üdvözöljük Cégünkről Vállaljuk Kapcsolat
www.TeKerted.hu

Üdvözöljük a TeKerted.hu honlapján!

www.TeKerted.hu

Kattintson a képekre, vagy használja a fenti menüt, és ismerje meg tevékenységeinket és eddigi munkáinkat.

A www.TeKerted.hu oldal fenntartója a Barna Irodaház Kft.

Cégünk a megalakulása óta eltelt 15 évben széleskörű mérnöki tevékenységet végzett. Vezető munkatársaink építőipari szakmérnöki, illetve okleveles tájépítész mérnöki diplomával rendelkeznek.
www.TeKerted.hu

Cégadatok

Alapítás éve: 1994.
Cégjegyzékszám: 03-09-102921
Adószám: 11035680-2-03
Bankszámlaszám: 10402513-25114375
Bank BIC (SWIFT): OKHBHUHB

Kert-és tájépítészeti tervezés

Az épített környezet megtervezésében segítségére lehetünk az ötlettervtől a kiviteli terv szintjéig. Magán- és közületi beruházások zöldfelületi terveinek elkészítését akár a szakági tervek összehangolásával is vállaljuk.

Építészeti tervezés

Komplett tervezési feladatokra vállalkozunk - hasonló és kapcsolódó tevékenységű irodákkal kötött együttműködés segítségével. A társtervezők koordinálásával és a munkafolyamatok irányításával gyorsan és hatékonyan tudunk reagálni a feladatokra.

Műszaki ellenőrzés

Az építőipari feladatokat szakmailag felügyeljük - akár az ötlettől a megvalósulásig. A megbízói elképzelések maradéktalanul és megfelelő minőségben válnak valóra – az ellenőri megbízási díjnak pedig akár többszörösét takaríthatja meg Önnek ez a szakmai segítség.

Igazságügyi szakértés

Az építő és építtető közötti esetleges vitás helyzeteket szakértői véleménnyel segítjük tisztázni. A tervek és a kivitelezés ellenőrzésén alapuló szakértői vélemény felderíti az építési hibákat és megkönnyíti az elszámolási jellegű vitákat.
www.TeKerted.hu

Hívjon bennünket vagy írjon email-t!

Székhely:
6500 Baja, Parti utca 6.
Telefon/Fax: 79/521-316
Mobil: 20/964-6680
Email: iroda@tekerted.hu

Várjuk megkeresését.

Telephely:
1031 Budapest, Silvanus sétány 25.
Telefon/Fax: 2665-176
Mobil: 20/365-7078
Email: kert@tekerted.hu
Látogató számláló:
Copyright © 2022 Tekerted.hu. All Rights Reserved.